cropped-ZAGLAVLJE_2015-1-1.jpg

ARHITEKTURA

– Usluga provjere mogućnosti izgradnje,

– Usluga izrade dokumentacije idejnog projekta,

– Usluga izrade dokumentacije glavnog projekta,

– Usluga izrade dokumentacije izvedbenog projekta,

– Usluga izrade troškovnika radova,

– Usluga izrade projekta uklanjanja građevine,

– Usluga izrade snimaka postojećeg stanja,

– Usluga stručnog nadzora u viskokogradnji,  

– Usluga tehničkog savjetovanja (financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina i ostalo)m

– Usluga izrade elaborata etažiranja