cropped-ZAGLAVLJE_2015-1-1.jpg

Geodezija

– upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

– Izrada posebnih geodetskih podloga

– Parcelacijski elaborati

– Izrada geodetskog elaborata usklađenja katastra i zemljišne knjige

– Geodetski situacijski nacrti stvarnog stanja

– Identifikacija katastarske čestice

– Izrada elaborata etažiranja

– Utvrđenje međe

– Projektiranje, stabilizacija i uspostava svih geodetskih mreža (GNSS, repera, trigonometrijskih i poligonskih točaka)

– Snimanje podzemnih komunalnih instalacija

– Poslovi stručnog nadzora u geodetskim radovima

  Geodetski nadzor (praćenje) izgradnje objekata

– Elaborat iskolčenja

– Izrada GIS rješenja

– Izračun kubatura

– Inženjerska geodezija