cropped-ZAGLAVLJE_2015-1-1.jpg

Hidrografija

– Hidrografska izmjera rijeka i jezera sa izradom elaborata

– Mjerenje deponije uz dokaznicu mjera

– Projektiranje istovarnog prostora

– Izrada elaborata tehničkog čišćenja kinete plovnog puta