cropped-ZAGLAVLJE_2015-1-1.jpg

Katastar groblja

Na temelju geodetske izmjere izrađujemo pregledne planove groblja i grobne očevidnike sa popisom svih ukopanih. Svako ime i prezime iz očevidnika jednostavno se nalazi na preglednoj karti pomoću karakterističnih oznaka za POLJE, RED i BROJ GROBNOG MJESTA.

U suradnji sa našim poslovnim partnerom nudimo i programski paket KASPER – rješenje za vođenje grobne evidencije.