cropped-ZAGLAVLJE_2015-1-1.jpg

Usluge

GEODEZIJA

– upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

– Izrada posebnih geodetskih podloga

– Parcelacijski elaborati

– Izrada geodetskog elaborata usklađenja katastra i zemljišne knjige

– Geodetski situacijski nacrti stvarnog stanja

– Identifikacija katastarske čestice

– Izrada elaborata etažiranja

– Utvrđenje međe

– Projektiranje, stabilizacija i uspostava svih geodetskih mreža (GNSS, repera, trigonometrijskih i poligonskih točaka)

– Snimanje podzemnih komunalnih instalacija

– Poslovi stručnog nadzora u geodetskim radovima

Geodetski nadzor (praćenje) izgradnje objekata

– Elaborat iskolčenja

– Izrada GIS rješenja

– Izračun kubatura

– Inženjerska geodezija  

 

KATASTAR GROBLJA

Na temelju geodetske izmjere izrađujemo pregledne planove groblja i grobne očevidnike sa popisom svih ukopanih. Svako ime i prezime iz očevidnika jednostavno se nalazi na preglednoj karti pomoću karakterističnih oznaka za POLJE, RED i BROJ GROBNOG MJESTA.

U suradnji sa našim poslovnim partnerom nudimo i programski paket KASPER – rješenje za vođenje grobne evidencije.

 

HIDROGRAFIJA

– Hidrografska izmjera rijeka i jezera sa izradom elaborata

– Mjerenje deponije uz dokaznicu mjera

– Projektiranje istovarnog prostora

– Izrada elaborata tehničkog čišćenja kinete plovnog puta

 

GRAĐEVINA

-Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnica, građevinske projekte kanalizacije itd.

– Izrada projektne dokumentacije za  izradu idejnih, glavnih i izvedbenih arhitektonskih i građevinskih projekta

– Stručni nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata

 

ARHITEKTURA

– Usluga provjere mogućnosti izgradnje,

– Usluga izrade dokumentacije idejnog projekta,

– Usluga izrade dokumentacije glavnog projekta,

– Usluga izrade dokumentacije izvedbenog projekta,

– Usluga izrade troškovnika radova,

– Usluga izrade projekta uklanjanja građevine,

– Usluga izrade snimaka postojećeg stanja,

– Usluga stručnog nadzora u viskokogradnji,  

– Usluga tehničkog savjetovanja (financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina i ostalo)m

– Usluga izrade elaborata etažiranja

Kontakt

Trg pobjede 12/1
35 000, Slavonski Brod

Phone:035/443-521

E-mail:mig@mig-sb.hr

Website:http://mig-sb.hr