Geodezija

Geodezija
Hidrografija
Fotogrametrija
Arhitektura
Građevina

Geodetski poslovi

Obavljamo sva potrebna geodetska mjerenja kao i analize rezultata, izradu popratne dokumentacije te nadzor odgovarajućih radova.

Obuhvat usluge

Reference

Katastar groblja

Na temelju geodetske izmjere izrađujemo pregledne planove groblja i grobne očevidnike sa popisom svih ukopanih. Svako ime i prezime iz očevidnika jednostavno se nalazi na preglednoj karti pomoću karakterističnih oznaka za POLJE, RED i BROJ GROBNOG MJESTA.

Reference