Reference

Arhitektura

Reference

ARHITEKTURA

Visokogradnja

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje zgrade stambene namjene/višestambena zgrada (P+2), Primošten, investitor fizička osoba

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje zgrade stambene namjene/obiteljska kuća (Po+P+1), otok Vir, investitor fizička osoba

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje zgrade stambeno-poslovne namjene (Po+P+1), Slavonski Brod, investitor fizička osoba

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje zgrade proizvodne namjene /stolarska radionica (P+1), Slobodnica, Eurorez d.o.o.

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje dječjeg vrtića u naselju Babina Greda, Općina Babina Greda

Izrada glavnih projekata za u svrhu rekonstrukcije kanalizacijske mreže, krovne oborinske odvodnje i sportskog poda s podnim grijanjem u sportskoj dvorani Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija

Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Ivan Goran Kovačić, Staro Petrovo Selo, Brodsko-posavska županija

Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Okučani, Okučani, Brodsko-posavska županija

Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija

Izrada glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade u ulici Petra Krešimira IV br.42, Slavonski Brod, Đuro Đaković Stan d.o.o.

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole za ugradnju dizala u svrhu osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom u Upravnoj zgradi BPŽ, Brodsko-posavska županija

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje lake montažne hale u naselju Vrba, Šesto d.o.o.

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje lake montažne hale u naselju Nova Kapela, Seklo d.o.o.

Izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole u svrhu izgradnje lake montažne hale u naselju Batrina, Metaloplast d.o.o.

Izrada Idejnih i Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za Dom za djecu (Kuća od sretnih ciglica),

Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za prenamjenu stare škole u upravnu zgradu općine (Investitor Općina Oprisavci) ,

Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za mrtvačnicu u Bebrini i Stupničkim Kutima,  (Investitor Općina Bebrina) ,

Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za mrtvačnicu u Bukovlju i Vranovcima (Investitor Općina Bukovlje) ,

Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za mrtvačnicu u Slobodnici i Gromačniku (Investitor Općina Sibinj) ,

Izrada Glavnih Arhitektonskih i Građevinskih projekata za obiteljske kuće na području cijele RH,

Izrada glavnog Građevinskog projekta konstrukcije dvaju pješačkih mostova preko kanala Bistrica u Starom Petrovom selu

Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata zgrade osmogodišnje osnovne škole u Ruščici (Investitor: Općina Klakar),

Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata rekonstrukcije stare općinske zgrade u Klakaru u stambeno poslovnu građevinu (liječnička ambulanta i stomatološka ambulanta)  (Investitor: Općina Klakar),

Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata zgrade Stanice za tehnički pregled u Slavonskom Brodu, (Investitor: Croatia Osiguranje),

Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata stambeno poslovne građevine Po+Pr+4 u ulici Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod,(Investitor: Barišić Josip, Milenko Vuleta)

Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Arhitektonskih i Građevinskih projekata poslovnih građevina – benzinskih postaja u Slavonskom Brodu, Požegi i Sisku  (Investitor: Croatia Petrol),

Usluge konzaltinga i projektiranja ratom uništenih i oštećenih kuća

Projektiranje ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Brodsko-Posavske, županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

Projektiranje ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Požeško-Slavonske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

Projektiranje ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Virovitičko-Podravske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

Projektiranje obiteljskih kuća za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi u županijama Brodsko-posavskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

Nadzor nad gradnjom i obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Brodsko-Posavske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

Nadzor nad gradnjom i obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Požeško-Slavonske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

Nadzor nad gradnjom i obnovom ratom oštećenih obiteljskih kuća na području Virovitičko-Podravske županije, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)

Nadzor nad isporukom građevinskog matrijala za izgradnju  obiteljskih kuća za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi u županijama Brodsko-posavskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji, (Investitor: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka)