Ishođena građevinska dozvola za izgradnju biciklističkih putova općine Brodski Stupnik duljine 13,6km

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Na zahtjev investitora općine Brodski Stupnik. izrađen je Idejni projekt izgradnje biciklističkih putova u općini Brodski Stupnik. Cilj projekta je ulaganje u javnu/komunalnu infrastrukturu s ciljem povećanja kvalitete života te osiguranje preduvjeta za gospodarski rast, prvenstveno turizma.

Trase biciklističkih putova prate postojeće zemljane i makadamske putove koji s trenutno u lošem stanju i gotovo neupotrebljivi za vrijeme kiša budući da se radi o brdskom području. Uslijed oborinskih voda i prometa postojeći putovi se oštećuju i javljaju se udubine koje sprečavaju normalno prometovanje. Izgradnjom biciklističkih putova doprinjet će se razvoju prvenstveno cikloturizma tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim prilikama.

Za potrebe projektiranja izvršena su geodetska mjerenja na terenu. Geodetsku podlogu izradila je tvrtka “MIG” d.o.o. iz Slavonskog Broda.

Projektom je obuhvaćena izgradnja biciklističkih putova u općini Brodski Stupnik na četiri dionice, i to u naseljima Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Lovčiću i Krajačićima.
Planirana je izgradnja biciklističkih putova za dvosmjerni promet u širini 3,00 m.

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.