Evaluacija cikloturističkih ruta Osječko-baranjska županija

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za investitora Osječko-baranjsku županiju izradili smo evaluaciju cikloturističkih ruta, za 300 km trasa u Osječko-baranjskoj županiji, za 4 regije: Baranja (7ruta), Aljmaš-Erdut (2 rute), Našički kraj (3 rute), Đakovština (7 ruta).

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.