HIDROGAFSKO SNIMANJE RIJEKE SAVE

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za investitora ministarstvo mora, prometa i infrastrukture smo u postupku hidrografskog snimanja rijeke Save na lokacijama Davor, Dolina, Lonja, Strmen i Gušće.

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.