Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za investitora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavili smo hidrografsko mjerenje korita rijeke Save od profila EV 528 do profila EV 920 u dužini od 77 km, te izradili podloge za uređenje vodnog puta rijeke Save na kritičnoj dionici Jaruge-Novi Grad.

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.