Mjerenja i elaborat za evidentiranje izvedbenog stanja ceste

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za Investitora Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije izvršili smo geodetsko mjerenje i izradu geodetskih elaborata evidentiranja izvedenog stanja ceste u k.o. Lužani, Malino, Kujnik, Oriovac i Radovanje u dužini od 8,6 km.

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.