Aerofotogrametrijsko snimanje dronom

Za investitora Lučku upravu Slavonski Brod obavili smo aerofotogrametrijsko snimanje dronom Lučkog područja Luke Slavonski Brod za potrebe izgradnje pristaništa za brodove.