Evaluaciji cikloturističkih ruta

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Sukladno zaključenom ugovoru s Ministarstvom turizma i sporta o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021.godini, Osječko-baranjskoj županiji odobreno je sufinanciranje evaluacije cikloturističkih ruta za 390 km trase u Osječko-baranjskoj županiji.

Slijedom toga, temeljem javnog natječaja sa Osječko – baranjskom županijom, zaključili smo Ugovor o evaluaciji cikloturističkih ruta.

Cikloturističke rute u Osječko – baranjskoj županiji podijeljene su na 4 cjeline: Đakovština, Baranja, Erdut i Našice.

Sukladno projektnom zadatku i definiranim mikro rutama napravljena je analiza predloženih ruta i izvršeno terensko mjerenje GPS uređajem. Nakon geodetske izmjere obrađeni su terenski podaci, data je analiza snimljenih ruta i napravljen tehnički opis, s definiranim udaljenostima, karakterističnim lokacijama i prijedlozima za poboljšanje infrastrukture. Uz zadane cikloturističke rute obavljeno je i mjerenje veznih ruta koje povezuju lokalne rute ili ih spajaju na postojeću mrežu državnih i županijskih ruta.

 

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.