Stručni nadzor nad izgradnjom pješačkog mosta u naselju Bartolovci

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Na lokaciji k.č. 899/2, 2490/3, 2458/1, k.o. Slobodnica za investitora OPĆINA SIBINJ, 108.brigade ZNG 6, Sibinj obavljamo uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom pješačkog mosta u naselju Bartolovci

 

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.