GEODETSKI ELABORAT PROVEDBE LOKACIJSKE DOZVOLE

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za investitora Granova d.o.o. smo u postupku izrade geodetskog elaborata provedbe lokacijske dozvole za zahvat u prostoru transportno – logističkog centra Vukovarsko – srijemske županije u k.o. Vinkovačko Novo Selo, Vinkovci i Ivankovo.

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.