GEODETSKI RADOVI NA GRADILIŠTIMA

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za investitora PZC d.o.o. smo u postupku geodetskih radova na gradilištima Lipik, Okučani i Frkljevci – Kadanovci

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.