You are currently viewing Hidrografska izmjera korita Save kod Svilaja

Hidrografska izmjera korita Save kod Svilaja

Obavili smo hidrografsku izmjeru postojećeg stanja korita rijeke Save na lokaciji novog mosta  graničnog prijelaza Svilaj dvofrekventnim dubinomjerom Atlas Deso 350M, u svrhu tehničkog pregleda mosta te dobivanje uporabne dozvole.