You are currently viewing Nadzor nasipa kod Štitara

Nadzor nasipa kod Štitara

Za investitora Hrvatske vode završen je posao geodetskog nadzora na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Štitar.