You are currently viewing Hidrografska izmjera postojećeg stanja korita rijeke Save  lučkog područja luke Slavonski Brod

Hidrografska izmjera postojećeg stanja korita rijeke Save lučkog područja luke Slavonski Brod

15.07.2020. obavili smo hidrografsku izmjeru postojećeg stanja korita rijeke Save dvofrekventnim dubinomjerom Atlas Deso 350M, pri izvođenju radova na izgradnji pristaništa veza br. 4 i 5 Lučkog područja Luke Slavonski Brod.