You are currently viewing Nadzor nasipa i šetnice uz Savu u Slavonskom Brodu

Nadzor nasipa i šetnice uz Savu u Slavonskom Brodu

Za investitora Hrvatske vode završen je posao nadzora na izgradnji obaloutvrde i sanacije lijeve obale rijeke Savi u Slavonskom Brodu.
U okviru navedenih radova izgrađen je i uređen novi dio šetnice na obali rijeke Save i to od Brodskog korza sve do ušća Mrsunje u dužini od 600 m.