Izrada projektne dokumentacije za rekonsrukciju i prenamjenu stare škole

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

U svrhu rekonstrukcije i prenamjene zgrade stare škole koja je izgrađena na lokaciji Josipa Juraja Strossmayera 2, Davor, u Zgradu društvene namjene ( prostor galerije “Lađara”, multifunkcionalna dvorana i prostorije za rad sportskih, kulturnih i umjetničkih udruga) izrađena je projektna dokumentacija za ivestitora OPĆINA DAVOR, Ivana Gundulića 35, Davor i pokrenut je postupak izhođenja građevinske dozvole.

Izrada projektne dokumentacije u svrhu rekonstrukcije i prenamjene:

GRAĐEVINA:          ZGRADA DRUŠTVENE NAMJENE

(rekonstrukcija i prenamjena)

INVESTITOR:          OPĆINA DAVOR  

Ivana Gundulića 35, Davor

                                                OIB: 99199887898

LOKACIJA:                             Josipa Juraja Strossmayera 2, Davor

k.č. 3453/1 i 3680, k.o. Davor

 

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.