Prenamjena prostora sjemenskog skladišta

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Prenamjena prostora sjemenskog skladišta u prostor za preradu, pakiranje i prodaju suhomesnatih proizvoda

GRAĐEVINA :
GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE (P),
(Rekonstrukcija – prenamjena prostora
sjemenskog skladišta u prostor za preradu,
pakiranje i prodaju suhomesnatih proizvoda)

INVESTITOR:
POLJO-DAVOR d.o.o.
I.B.Mažuranić 2A, Davor
OIB:57022888059

LOKACIJA :
Ulica kralja Petra Svačića 2A, Davor
k.č. 2830/3, k.o. Davor

 

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.