Mjerenje terena za potrebe izrade podloge oko crkve u Novoj Gradišci.

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za Investitora Grad nova Gradiška izvršili smo mjerenje terena za potrebe izrade podloge u svrhu izrade projektne dokumentacije prometnice oko crkve u MO Jug u Novoj Gradišci.

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.