Hidrografska i terestička izmjera izvedenog stanja obaloutvrde kod sela Štitar

Podijeli post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Za Investitora Hrvatske vode obavili smo hidrografsku i terestičku izmjeru izvedenog stanja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u selu Štitar od rkm 275+770 do rkm 276+277.

Još vijesti

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za investitora LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD smo u postupku izrade izvedbenog projekta za izgradnju administrativne zgrade na području Luke Brod.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE

Za privatnog investitora smo u postupku izrade projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju obiteljske kuće u naselju Sibinj.