Sunja

Za investitora općinu Sunja izvršili smo geodetsku uslugu Evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Strmen, Crkveni Bok i Ivanjski Bok u dužini od 4km.

Brod plin

Za investitora Brod-plin Slavonski Brod završili smo geodetske usluge pri izgradnji plinske mreže općine Oriovac u dužini od cca 5km. Nakon iskolčenja trase te postojećih instalacija, prilikom iskopa siman je postojeći teren za koji je napravljen Elaborat izvedenog stanja plinske mreže te spojnih elemenata.

Ministarstvo mora

Za investitora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavili smo hidrografsko mjerenje korita rijeke Save od profila EV 528 do profila EV 920 u dužini od 77 km, te izradili podloge za uređenje vodnog puta rijeke Save na kritičnoj dionici Jaruge-Novi Grad.

Tehničko promatranje brana

Za investitora Hrvatske vode obavili smo prvo tehničko promatranje brana Borovik, Opatovac, Kotirnjak i Čitluk koje se nalaze u Osječko-Baranjskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji. Mjerni su apsolutni i vertikalni pomaci točaka na površini brana, neposrednoj blizini brana te u galeriji na branama. Također je obavljen vizualni pregled svih brana.

Nadzor radova energetske obnove

Izvršili smo nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove na OŠ Okučani u Okučanima i SŠ Matije Antuna Reljkovića te sportske dvorane u Slavonskom Brodu.